Tamil Diabetes Digital User Guide

Welcome to the X-PERT Diabetes Digital Programme User Guide.

எக்ஸ்பெர்ட் (X-PERT) நீரிழிவு நோய் டிஜிட்டல் ஆய்வுத் திட்ட வழிகாட்டிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம்.

 

click here to download

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

 

1. Programme Overview

The X-PERT Diabetes Digital Programme will help you learn about prediabetes or Type 2 diabetes, and inform you about lifestyle changes that you might want to make.

The programme is broken down into 6 sessions; and you must complete all the stages in order to progress. Content is delivered through short articles, animated videos, quizzes, games and interactive goal setting. We hope you find this User Guide useful to help you enjoy the programme.

You can find out more about us by visiting our website: www.xperthealth.org.uk

 1. ஆய்வுத் திட்டம் குறித்த கண்ணோட்டம்

எக்ஸ்-பெர்ட் நீரிழிவு டிஜிட்டல் ஆய்வுத் திட்டம் நீரிழிவு நோய்க்கு முந்தைய நிலை அல்லது வகை 2 நீரிழிவு நோய் பற்றி அறிந்துகொள்ள உங்களுக்கு உதவும், மேலும் வாழ்க்கைமுறையில் நீங்கள் செய்ய விரும்பும் மாற்றங்களைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும்.

இந்த ஆய்வுத் திட்டம் 6 அமர்வுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது; அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்ல நீங்கள் அனைத்து நிலைகளையும் முடிக்கவேண்டும். சிறு கட்டுரைகள், அனிமேஷன் செய்யப்பட்ட வீடியோக்கள், வினாடிவினாக்கள், கேம்கள் மற்றும் தொடர்பாடல் இலக்கு அமைப்பு போன்றவற்றில் வாயிலாக உள்ளடக்கம் வழங்கப்படுகிறது. நீங்கள் ஆய்வுத் திட்டத்தை மகிழ்ச்சியுடன் மேற்கொள்ள உதவுவதற்கு இந்த வழிகாட்டி உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

எங்களைப் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள நீங்கள் பார்வையிட வேண்டிய வலைத்தளம்: www.xperthealth.org.uk

 

2. Logging In

Open the App (or go to the web page), enter your username (this is your email address) and password. You should have received an email asking you to set your password. If you have forgotten it then click the “Forgotten Password” link below the “Login securely” button. The App will remember your login information after you have logged in for the first time.

If you have any questions or are struggling to login please contact us:

E: admin@xperthealth.org.uk

T: 01422 847871

2. உள்நுழைதல்

செயலியைத் திறக்கவும் (அல்லது வலைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்), உங்கள் பயனர் பெயர் (இது உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி) மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும். உங்கள் கடவுச்சொல்லை அமைக்குமாறு கேட்டு உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் வரும்.

உங்களுடைய கடவுச்சொல்லை நீங்கள் மறந்திருந்தால் “பாதுகாப்பாக உள்நுழைக” பொத்தானுக்குக் கீழே உள்ள “கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டது” இணைப்பினை கிளிக் செய்யவும். நீங்கள் முதல் முறையாக உள்நுழைந்த பிறகு உங்கள் உள்நுழைவுத் தகவலை செயலி நினைவில் வைத்துக்கொள்ளும்.

உங்களிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது உள்நுழைய சிரமப்பட்டால் தயவுசெய்து எங்களைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

மின்னஞ்சல்: admin@xperthealth.org.uk

தொலைபேசி: 01422847871

 

 3. Getting Started

Before you begin the sessions, the App will ask you to input some basic information (your gender, height, weight, what you want to get out of the programme, and your current activity levels). Once you’ve completed these steps you are ready to go!

3. தொடங்குதல்

நீங்கள் அமர்வுகளைத் தொடங்குவதற்கு முன், சில அடிப்படைத் தகவல்களை அளிக்குமாறு செயலி உங்களைக் கேட்டுக்கொள்ளும் (உங்கள் பாலினம், உயரம், எடை, ஆய்வுத் திட்டத்தில் இருந்து வெளியேற உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் மற்றும் உங்கள் தற்போதைய செயல்பாடு நிலைகள்). இந்தப் படிகள் அனைத்தையும் முடித்தவுடன் நீங்கள் உள்செல்ல தயார்!

4. Navigation

The App is colour-coded to help you know what stage of the programme you’re at. Sections you have already completed will be in blue, and your current session/activity (the one that you’ll need to complete next) will be in orange. If an area is greyed out, this means it is inaccessible until you complete the previous sections.

At the top of the Homepage you will find a ring which tracks your progress. The ring will fill up in green as you complete each activity. This lets you know how much of the session you have completed. You can continue your current session by clicking the orange button that says “Continue Programme” just below this.

Please note, after you have completed a session you will have to wait 24 hours before the next one becomes available.

In the top right-hand corner of every page you will see three lines. Selecting these will take you to the Menu. Within the Menu you have easy access to Programme Support, Awards, Exercises, Recipes, Carbs & Cals, Goals, Health Results, Medication, Settings, and Logout.

You can return to the Homepage at any time by selecting the Home icon in the top left-hand corner.

4. செயலியினுள் வழிசெலுத்துதல்

நீங்கள் ஆய்வுத் திட்டத்தில் எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிய வெவ்வேறு வண்ணக் குறியீடுகள் உள்ளே இருக்கின்றன. நீங்கள் ஏற்கனவே முடித்த பிரிவுகள் நீல நிறத்தில் இருக்கும், மேலும் உங்கள் தற்போதைய அமர்வு/செயல்பாடு (அதாவது நீங்கள் அடுத்து முடிக்க வேண்டிய நிலை) ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருக்கும். சாம்பல் நிறத்தில் ஒரு நிலை இருக்கிறது என்றால் அதற்கு முந்தைய நிலையை முடிக்காமல் இதற்குள் நீங்கள் வரஇயலாது என்று பொருள்.

முகப்புப் பக்கத்தின் மேற்புறத்தில் உங்கள் முன்னேற்றத்தைத் தடமறிவதற்கான ஒரு வளையத்தைக் காண்பீர்கள். அது நீங்கள் ஒவ்வொரு நிலையை முடிக்கும்போதும் பச்சை வண்ணமாக மாறும். இது நீங்கள் எத்தனை நிலைகளை முடித்திருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிய உதவுகிறது.

இதற்குக் கீழே உள்ள “ஆய்வுத் திட்டத்தைத் தொடர்க” எனக் குறிப்பிட்டுள்ள ஆரஞ்சு பொத்தானை கிளிக் செய்வதன் மூலம் உங்கள் தற்போதைய அமர்வைத் தொடரலாம்

தயவுசெய்து கவனிக்கவும்: நீங்கள் ஒரு அமர்வை முடித்த பிறகு அடுத்த நிலைக்குச் செல்ல 24 மணிநேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.

ஒவ்வொரு பக்கத்தின் மேல் வலது மூலையிலும் நீங்கள் மூன்று வரிப் பொத்தான் ஒன்றைக் காண்பீர்கள். இதைத் தேர்ந்தெடுப்பதின் மூலம் அது உங்களை மெனுவுக்கு அழைத்துச் செல்லும். மெனுவுக்குள், ஆய்வுத் திட்ட ஆதரவு, விருதுகள், பயிற்சிகள், சமையல் குறிப்புகள், Carbs & Cals, இலக்குகள், உடல்நல முடிவுகள், மருந்து, அமைப்புகள் மற்றும் வெளியேறுதல் போன்றவற்றை நீங்கள் எளிதாக அணுகலாம். மேலும் மேலே இடது பக்க மூலையில் உள்ள முகப்பு ஐகானைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் முகப்புப் பக்கத்திற்குத் திரும்பலாம்.

5. Exercise

You can begin an exercise session at any point during the programme by selecting the Menu button, and then Exercise – or by clicking on the Person icon on the navigation bar at the bottom of the screen.

Choose whether you want to do the easy, medium, or hard version of the workout. Once you’ve selected the difficulty level, you will be guided through a workout, consisting of 12 different exercises separated by short rests. You will be able to pause/stop at any point, and can skip any exercises that you can’t, or don’t want to do. It is recommended that you be active most days, and the more often you do them the easier these exercises will become!

If you have any concerns, or have any other health conditions that may affect your ability to take part in physical activity, then talk to your healthcare team before you start using this function.

5. பயிற்சி

மெனு பொத்தானைத் தேர்ந்தெடுத்து அதில் உள்ள பயிற்சி என்பதை கிளிக் செய்வதன் மூலம் – அல்லது திரையின் கீழ்ப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிசெலுத்துதல் பட்டியில் உள்ள நபர் ஐகானை கிளிக் செய்வதன் மூலம் -ஆய்வுத் திட்டத்தின்போது எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் ஒரு பயிற்சி அமர்வைத் தொடங்கலாம். பின்னர் பயிற்சி செய்யலாம்.

பயிற்சியில் எளிதான, நடுத்தர அல்லது கடினமான பயிற்சியை நீங்கள் செய்ய விரும்புகிறீர்களா என்பதைத் தேர்வு செய்யலாம். கடின நிலை என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால், குறுகிய ஓய்வு மூலம் பிரிக்கப்பட்ட 12 வெவ்வேறு பயிற்சிகளைக் கொண்ட பயிற்சித் தொகுப்பு உங்களுக்கு அளிக்கப்படும். உங்களால் செய்ய முடியாத அல்லது செய்ய விரும்பாத எந்தப் பயிற்சிகளையும் நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் இடைநிறுத்தம் செய்யலாம் / நிறுத்தலாம், மற்றும் தவிர்க்கலாம். நீங்கள் பெரும்பாலான நாட்களில் சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டுமென பரிந்துரைக்கிறோம், நீங்கள் பயிற்சிகளை எவ்வளவு அதிகமாகச் செய்கிறீர்களோ அவை உங்களுக்கு அவ்வளவு எளிதாகிவிடும்!

உடல் செயல்பாட்டில் கலந்துகொள்ள முடியாத அளவுக்கு உங்களுக்கு ஏதேனும் கவலைகள் இருந்தால், அல்லது உடல் பிரச்சினைகள் இருந்தால் இந்தச் செயலைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு உங்கள் சுகாதாரக் குழுவுடன் பேசுங்கள்.

6. Recipes

A list of healthy recipes is available to view. Click on the Menu button and then select Recipes, or click on the Chef icon on the navigation bar at the bottom of every page. You can filter recipes by meal type to help you find the right recipe for you. Please note, recipes are in English.

6. சமையல் குறிப்புகள்

ஆரோக்கியமான சமையல் குறிப்புகள் பட்டியலை நீங்கள் காணலாம். மெனு பொத்தானை கிளிக் செய்யவும், பின் சமையல் குறிப்புகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், அல்லது ஒவ்வொரு பக்கத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிசெலுத்துதல் பட்டியில் உள்ள சமையல்காரர் ஐகானை கிளிக் செய்யலாம். உங்கள் உடல்நிலைக்குப் பொருத்தமான சமையல் குறிப்புகளைக் காண உணவு வகையின் அடிப்படையில் நீங்கள் அவற்றை தேடிப் பார்த்துத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

(சமையல் குறிப்புகள் அனைத்தும் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்)

7. Tracking your lifestyle

Within the App you can record your mood and how well you have slept each day by using the emotion icons on the Homepage. You can also input the amount of water you drink on a daily basis and see how many steps you have done. This can be useful to help you track your progress.

To track your steps either add this information manually at the end of each day, by clicking on the Person icon on the navigation bar at the bottom of the page, or automatically by linking the App to your device’s activity tracker (this function will only work for devices that can track steps using Google Fit or Apple Health).

7. உங்கள் வாழ்க்கைமுறையைக் கண்காணித்தல்

முகப்புப் பக்கத்தில் உணர்ச்சி ஐகான்களைப் பயன்படுத்தி இந்த செயலிக்குள் உங்கள் மனநிலையையும், ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் எவ்வளவு தூங்கினீர்கள் என்பதையும் பதிவு செய்யலாம். நீங்கள் தினமும் அருந்தும் நீரின் அளவையும் உள்ளிடலாம், மேலும் நீங்கள் எத்தனை நிலைகள் முடித்துள்ளீர்கள் என்பதைப் பார்க்கலாம். உங்கள் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்க இது உதவியாக இருக்கும்.

நீங்கள் எத்தனை அடி நடக்கிறீர்கள் என்பதைக் கண்காணிக்க, ஒவ்வொரு நாளின் முடிவிலும், பக்கத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிசெலுத்துதல் பட்டியில் உள்ள நபர் ஐகானை கிளிக் செய்வதன் மூலம் கைமுறையாக இந்தத் தகவலை நீங்கள் சேர்க்கலாம் அல்லது உங்கள் சாதனத்தின் செயல்பாடு கண்காணிப்பானுடன் செயலியை இணைப்பதன் மூலம் தானியங்கு முறையில் நீங்கள் அதைச் செய்ய முடியும்.

(இந்தச் செயல்பாடு வேலை செய்ய உங்கள் சாதனம் கூகுள் ஃபிட் (Google Fit) அல்லது ஆப்பிள் ஹெல்த் (Apple Health) செயலிகளைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் நடக்கும் அடிகளைக் கண்காணிக்கின்ற அம்சத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்).

8. Awards

Throughout the programme you will receive awards when you reach certain milestones. The awards can be accessed through the Menu or by selecting the awards panel on your Homepage.

8. விருதுகள்

ஆய்வுத் திட்டம் முழுவதும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட சில கட்டங்களை அடையும்போது அதற்குரிய விருதுகளைப் பெறுவீர்கள்.

விருதுகளை மெனு மூலம் அல்லது உங்கள் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள விருதுகள் பேனலைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அணுகலாம்.

9. Programme Support

Programme Support (only available in English) is located in the Menu and provides additional information and advice.

Book a Consultation:Choose a date/time for a telephone appointment with an English speaking Health Coach. You can invite a friend or family member to join the consultation to translate.

Live Chat:Ask a question, and suggested answers will appear based on your key words.

Group Chat:Discuss anything related to the programme with other users and a Health Coach.

Online Forum:Ask questions, swap recipes, and visit the Resources Library to download free templates to use at home.

FAQs:Read regularly asked questions, use the search bar to find a relevant question more quickly.

Contact Us:If you are having any issues please ask for help.

9. ஆய்வுத் திட்ட ஆதரவு

ஆய்வுத் திட்ட ஆதரவு (இது ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே இருக்கும்) என்பது கூடுதல் தகவல் மற்றும் ஆலோசனைகளை உங்களுக்குத் தருவதற்காக மெனுவில் இடம்பெற்றுள்ளது.

ஆலோசனை பெறுவதற்குப் பதிவுசெய்க: ஆங்கிலம் பேசும் சுகாதாரப் பயிற்சியாளருடன் தொலைபேசி வாயிலான நியமனச் சந்திப்புக்கான தேதி / நேரத்தை தேர்வு செய்யவும். ஆலோசனையின்போது மொழிபெயர்த்துச் சொல்வதற்காக நீங்கள் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினரையோ அல்லது நண்பரையோ உதவிக்கு அழைக்கலாம்.

நேரலை உரையாடல்: ஒரு கேள்வி கேட்டால், உங்கள் முக்கியச் சொற்களின் அடிப்படையில் அதற்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள பதில்கள் தோன்றும்.

குழு உரையாடல்: ஆய்வுத் திட்டம் தொடர்பான எதையும் மற்ற பயனர்கள் மற்றும் சுகாதாரப் பயிற்சியாளருடன் கலந்துரையாடுங்கள்.

இணையவழி மன்றம்: கேள்விகள் கேளுங்கள், சமையல் குறிப்புகளைப் பரிமாறிக் கொள்ளுங்கள், மற்றும் வீட்டிலிருந்தபடியே பயன்படுத்துவதற்கு உங்களுக்குத் தேவையான சில எடுத்துக்காட்டுகளைப் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு வளநூலகத்தைப் பார்வையிடுங்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

வழக்கமாக கேட்கப்படும் கேள்விகளைப் படியுங்கள், மேலும் உங்களுக்குப் பொருத்தமான சில கேள்வியை விரைவாகக் காண தேடல் பட்டியைப் பயன்படுத்தவும்.

எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்: உங்களுக்கு ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால் தயவுசெய்து உதவி கேட்கவும்

10. Settings

The Settings section is in the Menu tab, and includes:

Notifications: Use the alarm icon to set notification alerts. Use the green tick/grey plus icon to choose which items you want displayed on your homepage.

Account settings:Change your email address, update your name, set a new password, change the units used in the app, or upload a picture to your profile. There are also instructions on how to opt-out of allowing us to use your data for the use of auditing the outcomes of the programme.

Terms & Conditions:Read aboutthe terms of use and what you can expect from us (English only).

Privacy Policy:Learn how we keep your data private and secure.

10. அமைப்புகள்

அமைப்புகள் பிரிவு மெனு பட்டியில் உள்ளது, இதில் உள்ளடங்குவன:

அறிவிப்புகள்: அறிவிப்பு விழிப்பூட்டல்களை அமைக்க அலாரம் ஐகானைப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் விரும்புகிற விஷயங்களைத் தேர்வுசெய்து உங்கள் சாதனத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில் வைக்க பச்சை நிற சரிகுறி / சாம்பல் நிறக் கூட்டல் ஐகானைப் பயன்படுத்தவும்.

கணக்கு அமைப்புகள்: இதன் மூலம் உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை மாற்றவும், உங்கள் பெயரைப் புதுப்பிக்கவும், புதிய கடவுச்சொல்லை அமைக்கவும், செயலியில் பயன்படுத்தப்படும் யூனிட்களை மாற்றவும் அல்லது உங்கள் சுயவிவரத்தில் ஒரு படத்தை பதிவேற்றம் செய்யவும் முடியும்.

மேலும் இந்தத் ஆய்வுத் திட்டத்தின் முடிவுகளை தணிக்கை செய்ய பயன்படுத்துவதற்கு உங்கள் தரவைப் பயன்படுத்த எங்களுக்கு எவ்வாறு அனுமதி மறுப்பது என்பது குறித்த அறிவுறுத்தல்களும் உள்ளன.

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்: பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் எங்களிடமிருந்து நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்பதைப் படியுங்கள் (இது ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே எழுதப்பட்டிருக்கும்).

தனியுரிமைக் கொள்கை: உங்கள் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு தனிப்பட்டதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருக்கிறோம் என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

Skip to content