Farsi Diabetes Digital User Guide

به راهنمای کاربر برنامه آموزشی ديجيتال اکس – پرت (X-PERT) ديابت (بيماری قند) خوش آمديد.

Welcome to the X-PERT Diabetes Digital Programme User Guide.

 

click here to download

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

١- بررسی اجمالی برنامه

برنامه آموزشی ديجيتال اکس-پرت (X-PERT) به شما برای فراگيری پيش ديابت يا نوع ٢ ديابت کمک کرده و شما را از تغييراتی که ممکن است مايل باشيد در شيوه زندگی تان به عمل آوريد، آگاه خواهد ساخت.

برنامه آموزشی به ۶ جلسه تقسيم شده است؛ و شما بايد همه اين جلسات را به منظور پيشرفت تان کامل کنيد.  محتوای برنامه با مقالات کوتاه، انيميشن ويديويی، آزمون ها، بازی ها و هدف گذاری تعاملی پيش برده می شود.  اميدواريم اين راهنمای کاربر برایتان مفيد بوده و از برنامه لذت ببريد.

می توانيد با مراجعه به وب‌ سايت ما آگاهی های بيشتری بدست بياوريد: www.xperthealth.org.uk

Programme Overview

The X-PERT Diabetes Digital Programme will help you learn about prediabetes or Type 2 diabetes, and inform you about lifestyle changes that you might want to make.

The programme is broken down into 6 sessions; and you must complete all the stages in order to progress. Content is delivered through short articles, animated videos, quizzes, games and interactive goal setting. We hope you find this User Guide useful to help you enjoy the programme.

You can find out more about us by visiting our website: www.xperthealth.org.uk

 

٢ – ورود به سيستم

اَپ را باز کنيد (يا به وب‌ سايت برويد)، نام کاربری (که آدرس ايميل شما است) و کلمه رمز خود را وارد کنيد.  شما بايستی ايميلی دريافت کرده باشيد که از شما خواسته تا کلمه رمز خود را تنظيم کنيد.  اگر کلمه رمز خود را فراموش کرده ايد، روی لينک “کلمه رمز فراموش شده” (Forgotten Password)، زير دکمه “ورود ايمن به سيستم” (Login securely) کليک کنيد.  اَپ اطلاعات ورود به سيستم شما را پس از اولين ورودتان نگه خواهد داشت.

اگر پرسشی داريد و يا برای ورود به سيستم دچار مشکل هستيد، با ما با ايميل و شماره تلفن زير تماس بگيرد:

ايميل: admin@xperthealth.org.uk

شماره تلفن:۸٤۷۸۷١ ٠١٤٢٢

Logging In

Open the App (or go to the web page), enter your username (this is your email address) and password. You should have received an email asking you to set your password. If you have forgotten it then click the “Forgotten Password” link below the “Login securely” button. The App will remember your login information after you have logged in for the first time.

If you have any questions or are struggling to login please contact us:

E: admin@xperthealth.org.uk

T: 01422 847871

٣ – آغاز کردن

پيش از آغاز جلسات، اَپ از شما خواهد خواست که يک سری اطلاعات اوليه را وارد کنيد (جنسيت، قد، وزن، از برنامه آموزشی چه انتظاری داريد و سطح فعاليت کنونی تان).  همين که اين گام ها را کامل کرديد، آماده شروع کار هستيد!

Getting Started

Before you begin the sessions, the App will ask you to input some basic information (your gender, height, weight, what you want to get out of the programme, and your current activity levels). Once you’ve completed these steps you are ready to go!

٤ – راهيابی

اَپ، برای کمک به شما که در چه مرحله ای از برنامه آموزشی هستيد، کد گذاری رنگی شده است.  بخش هايی که انجام داده ايد به رنگ آبی مشخص می شوند، بخش / فعاليتی را که در حال انجام هستيد (بخش هايی را که بايد در آينده انجام دهيد) به رنگ نارنجی خواهند بود.  اگر قسمتی خاکستری شده، به اين معنی است که تا انجام بخش های پيش از آن، امکان کار روی آنها را نخواهيد داشت.

 

در بالای علامت صفحه نخست، حلقه ای را خواهيد يافت که پيشرفت شما را پی می گيرد.  هرفعاليتی را که انجام می دهيد، اين حلقه با رنگ سبز پر خواهد شد.  بدين ترتيب شما می دانيد که چه تعداد از بخش ها را انجام داده ايد.  شما می توانيد برنامه را با کليک کردن روی کليد نارنجی که زير آن قرار دارد و می گويد “برنامه را ادامه دهيد” (Continue Programme)، پيش ببريد.

لطفا توجه داشته باشيد که وقتی يک بخش را انجام داديد، بايستی ٢٤ ساعت صبر کنيد تا بتوانيد بخش بعدی را شروع کنيد.

در گوشه بالا و سمت راست هر صفحه سه خط ديده می شود.  انتخاب اين سه خط شما را به منوی اصلی خواهد برد.  در منوی اصلی به سادگی می توانيد به بخش های مختلف برنامه آموزش، از جمله به: پشتيبانی برنامه، دستاوردها، ورزش، دستورهای غذايی، شمارش کاربوهيدرات ها و کالری ها، اهداف، نتايج بهداشتی، دارو، تنظیمات (Setting) و خروج از برنامه آموزش دسترسی داشته باشيد.

هرزمان که بخواهيد، می توانيد با انتخاب نماد خانه در بالا و سمت چپ به صفحه اصلی برگرديد.

Navigation

The App is colour-coded to help you know what stage of the programme you’re at. Sections you have already completed will be in blue, and your current session/activity (the one that you’ll need to complete next) will be in orange. If an area is greyed out, this means it is inaccessible until you complete the previous sections.

At the top of the Homepage you will find a ring which tracks your progress. The ring will fill up in green as you complete each activity. This lets you know how much of the session you have completed. You can continue your current session by clicking the orange button that says “Continue Programme” just below this.

Please note, after you have completed a session you will have to wait 24 hours before the next one becomes available.

In the top right-hand corner of every page you will see three lines. Selecting these will take you to the Menu. Within the Menu you have easy access to Programme Support, Awards, Exercises, Recipes, Carbs & Cals, Goals, Health Results, Medication, Settings, and Logout.

You can return to the Homepage at any time by selecting the Home icon in the top left-hand corner.

 

۵ – ورزش

در هرمقطعی از برنامه آموزش، می توانيد با انتخاب کليد منو (Menu) و سپس ورزش (exercise) – يا با کليک روی تصوير آدم روی نوار پيمايش (navigation bar) در پايين صفحه، جلسه ورزش را شروع کنيد.

سطح آسان، متوسط يا سنگين تمرين را انتخاب کنيد.  همين که سطح تمرين را انتخاب کرديد، برنامه ورزش تان شروع خواهد شد که شامل دوازده تمرين جداگانه با استراحت های کوتاه بين آنها است.  در هر مقطعی قادر خواهيد بود تمرين را متوقف / قطع کنيد، و نيز می توانيد حرکتی را که نمی توانيد يا نمی خواهيد انجام دهيد، رد کنيد.  توصيه می شود که تلاش کنيد روزهای بيشتری فعال باشيد و هرچه بيشتر اين تمرين ها را انجام دهيد، آنها را آسان تر خواهيد يافت!

اگر از چيزی نگران هستيد، يا مشکل پزشکی ديگری داريد که ممکن است روی توان شما برای انجام فعاليت جسمی تاثير داشته باشد، پيش از آغاز تمرين ها با تيم مراقبت های بهداشتی مشورت کنيد.

Exercise

You can begin an exercise session at any point during the programme by selecting the Menu button, and then Exercise – or by clicking on the Person icon on the navigation bar at the bottom of the screen.

Choose whether you want to do the easy, medium, or hard version of the workout. Once you’ve selected the difficulty level, you will be guided through a workout, consisting of 12 different exercises separated by short rests. You will be able to pause/stop at any point, and can skip any exercises that you can’t, or don’t want to do. It is recommended that you be active most days, and the more often you do them the easier these exercises will become!

If you have any concerns, or have any other health conditions that may affect your ability to take part in physical activity, then talk to your healthcare team before you start using this function.

 

٦- طرز تهيه خوراک

ليستی از دستورهای تهيه غذا را می توانيد به بينيد.  روی دکمه منو(Menu) کليک کنيد و سپس “طرز تهيه خوراک” (Recipes) را انتخاب کنيد، يا روی تصوير آشپز روی نوار پيمايش در پايين صفحات کليک کنيد.  می توانيد طرزهای تهيه غذاها را برحسب نوع غذا فيلتر کرده و دستور تهيه مناسب خود را سريع تر پيدا کنيد.  لطفا توجه داشته باشيد که دستورهای غذايی به زبان انگليسی هستند.

Recipes

A list of healthy recipes is available to view. Click on the Menu button and then select Recipes, or click on the Chef icon on the navigation bar at the bottom of every page. You can filter recipes by meal type to help you find the right recipe for you. Please note, recipes are in English.

 

٧- رديابی شيوه زندگی شما

با استفاده از آيکون های هيجان‌ها در صفحه اصلی می توانيد حالت روحی خود و اینکه چگونه خوابیده اید را در اَپ وارد کنيد.  همچنين می توانيد مقدار آبی را که روزانه خورده ايد و اينکه چند گام برداشته اید را وارد کنيد.  اين کار به شما کمک می کند تا پيشرفت خود را ردگيری کنيد.

برای ردگيری گام هایی که برداشته اید، می توانيد اين اطلاعات را در پايان هر روز بطور دستی، با کليک روی آيکون آدم در نوار پيمايش در پايين صفحه، يا با وصل کردن آن به وسايلی که فعاليت های شما را رديابی می کنند (اين کار تنها با وسايلی که می توانند     گام های شما را با استفاده از Google Fit يا Apple Health بشمارند، عملی است) انجام دهيد.

Tracking your lifestyle

Within the App you can record your mood and how well you have slept each day by using the emotion icons on the Homepage. You can also input the amount of water you drink on a daily basis and see how many steps you have done. This can be useful to help you track your progress.

To track your steps either add this information manually at the end of each day, by clicking on the Person icon on the navigation bar at the bottom of the page, or automatically by linking the App to your device’s activity tracker (this function will only work for devices that can track steps using Google Fit or Apple Health).

٨ – جوايز

در طول برنامه آموزش وقتی به نقاط عطف معينی رسيديد، جوايزی دريافت خواهيد کرد.  جوايز را می توانيد از منو (Menu) يا با انتخاب تابلوی (panel) جوايز در صفحه اصلی بدست آوريد.

Awards

Throughout the programme you will receive awards when you reach certain milestones. The awards can be accessed through the Menu or by selecting the awards panel on your Homepage.

٩ – پشتيبانی برنامه آموزش

پشتيبانی برنامه آموزش (فقط به زبان انگليسی) در منو (Menu) قرار دارد و اطلاعات و مشاوره بيشتری ارايه می‌کند.

 

رزرو وقت برای مشاوره: تاريخ / زمان برای صحبت تلفنی با يک مربی امور بهداشتی به زبان انگليسی انتخاب کنيد.  شما می توانيد از يک دوست يا عضو خانواده جهت شرکت در جلسه مشاوره و ترجمه، دعوت کنيد.

گفتگوی زنده: سوالی بپرسيد و پاسخ های پيشنهادی را براساس واژه های اصلی تان دريافت خواهيد کرد.

گفتگوی گروهی: دررابطه با مسايل مربوط به برنامه آموزش با ديگر کاربران و مربی امور بهداشتی صحبت کنيد.

انجمن آنلاين: پرسش های تان را مطرح کنيد، دستورهای غذايی را مبادله کنيد و به کتابخانه منابع سرزده و الگوهای رايگان را پياده کرده و در خانه از آنها استفاده کنيد.

پرسش های متداول: پرسش‌های مطرح شده را مرتبا بخوانيد، از نوار (bar) جستجو برای پيدا کردن سريع تر پرسش‌های مناسب استفاده کنيد.

تماس با ما: اگر مشکلی داريد، لطفا درخواست کمک کنيد.

Programme Support

Programme Support (only available in English) is located in the Menu and provides additional information and advice.    

Book a Consultation: Choose a date/time for a telephone appointment with an English speaking Health Coach. You can invite a friend or family member to join the consultation to translate.

Live Chat: Ask a question, and suggested answers will appear based on your key words.

Group Chat: Discuss anything related to the programme with other users and a Health Coach.

Online Forum: Ask questions, swap recipes, and visit the Resources Library to download free templates to use at home.

FAQs: Read regularly asked questions, use the search bar to find a relevant question more quickly.

Contact Us: If you are having any issues please ask for help.

١٠ – تنظیمات

بخش تنظیمات در منو (Menu) قرار دارد و شامل موارد زير است:

اطلاعيه ها: از آيکون هشداردهی برای تنظيم دريافت هشدارها استفاده کنيد. آيکون تيک سبز (green tick)/ بعلاوه خاکستری (grey plus) را برای انتخاب مواردی که می خواهيد در صفحه اصلی‌تان نشان داده شود، بکار ببريد.

تنظيم حساب (Account settings): آدرس ايميل خود را عوض کنيد، اسم‌تان را به روز کنيد، کلمه رمز جديدی برگزينيد، واحدهايی که در اَپ استفاده می شود را تغيير دهيد يا عکسی را روی نمايه (profile) خود نصب کنيد.  دستورالعمل هايی نيز برای انصراف از اجازه دادن به ما جهت استفاده از اطلاعات تان برای بررسی حاصل کار برنامه آموزش وجود دارد.

شرايط و ضوابط: شرايط استفاده و اينکه چه انتطاراتی می توانيد از ما داشته باشيد (فقط به زبان انگليسی) را بخوانيد.

سياست حفظ حريم خصوصی: درباره اينکه ما چگونه اطلاعات شما را بصورت خصوصی و امن نگه می داريم، بخوانيد.

Settings

The Settings section is in the Menu tab, and includes:

Notifications: Use the alarm icon to set notification alerts. Use the green tick/grey plus icon to choose which items you want displayed on your homepage.

Account settings: Change your email address, update your name, set a new password, change the units used in the app, or upload a picture to your profile. There are also instructions on how to opt-out of allowing us to use your data for the use of auditing the outcomes of the programme.

Terms & Conditions: Read about the terms of use and what you can expect from us (English only).

Privacy Policy: Learn how we keep your data private and secure.

Skip to content